REGULAMIN SERWISU ROWEROWEGO ROWERYCENTRUM.PL

1. Sklep Rowery Centrum prowadzi serwis rowerowy w sezonie wiosennym i letnim.
2. Oddawany do naprawy rower nie musi być czysty, jednak zaleca się oddawanie rowerów w takim stanie, aby jego serwis był możliwy.
3. Oględziny i oszacowanie orientacyjnych kosztów naprawy jest dokonywane na miejscu podczas przyjmowania zlecenia serwisowego.
4. Klient decydując się na przeprowadzenie serwisu, jest zobowiązany do podpisania zlecenia serwisowego oraz do podania danych tj.: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Jednocześnie podpisując niniejsze zlecenie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do realizacji zamówionej usługi oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej. Czas przechowywania zlecenia serwisowego wynosi 45 dni, po tym okresie zlecenie zostaje zniszczone.
5. Koszty proponowanej naprawy są przedstawiane klientowi podczas oględzin, o których mowa w punkcie 3, a zwiększenie przewidywanych kosztów naprawy o 20% nie wymaga poinformowania klienta.
6. W przypadku znacznego zwiększenia kosztów lub zakresu napraw niemożliwych do stwierdzenia podczas wstępnej wyceny, serwis poinformuje o tym klienta droga telefoniczną (sms).
7. Po uzyskaniu zgody klienta serwis dokona naprawy, przy czym termin odbioru roweru może ulec zmianie.
8. W przypadku niewyrażenia zgody, jeśli to będzie możliwe, wykonane zostaną prace określone w zleceniu serwisowym, a na karcie serwisowej zostanie zaznaczona odpowiednia adnotacja.
9. Jeżeli Klient odstępuję od realizacji zamówionego serwisu w trakcie jego realizacji, to jest on zobowiązany do opłacenia poniesionych kosztów, które zostały oszacowane w chwili przyjęcia roweru do serwisu i o których mowa w punkcie 3.
10. Serwis może odmówić wykonania naprawy, jeżeli zdaniem serwisu może to zagrozić bezpieczeństwu użytkownika roweru lub koszt naprawy jest nieuzasadniony ekonomicznie.
11. W przypadku, gdy zlecona naprawa nie może zostać wykonana z powodu braku potrzebnych części zamiennych, serwis poinformuje o tym fakcie klienta droga telefoniczną lub (sms). Zostaje wówczas wyznaczony nowy termin odbioru roweru.
12. Po zakończonym zleceniu i niestwierdzeniu uwag do roweru przez serwis udzielana jest 21 dniowa gwarancja na wykonane prace.
13. Prosimy naszych klientów o terminowe odbieranie naprawionych rowerów. Pozostawianie rowerów w serwisie powoduje konieczność przechowywania i jednocześnie blokuje możliwość naprawy rowerów innych klientów.
14. Po przekroczeniu 3 dni od daty wyznaczonego terminu odbioru, będzie naliczana opłata za przechowywanie roweru w kwocie 10 zł za każdy następny dzień. Po upływie 30 dni od daty wyznaczonego terminu odbioru, serwis ma prawo wystawić rower na sprzedaż, celem odzyskania poniesionych kosztów naprawy i magazynowania.

Close Mój koszyk
Ostatnio oglądane Close
Close

Close
Menu
Kategorie